ROMÂNĂ

TRADUCĂTOR AUTORIZAT ONLINE

Serviciul de traduceri este adresat atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

Ca să aibă legală valoare in Italia, actele străine trebuie să fie prezentate în limba în care au fost redactate, legalizate şi însoţite de o traducere autorizată în limba italiană.

Traduceri certificate 

(sub prestare de jurământ de traducere completă şi corectă a textului original)

Traduceri supralegalizate 

(pentru România şi Moldova prin aplicarea Apostilei în temeiul Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961)

Serviciul oferit persoanelor fizice este privitor la traducerea certificată şi legalizată a tuturor documentelor personale.*

Serviciul pentru persoanele juridice este adresat firmelor care doresc să stabilească noi relaţii comerciale sau să le menţină pe cele deja instaurate cu întreprinderi din Romania, Italia sau Moldova, cabinetelor de avocatură, etc.

Efectuez traduceri privitoare la corespondenţa de afaceri şi privată; documentaţia pentru concursuri publice; statute şi contracte; broşuri şi cataloage de prezentare firme; comunicate de presă; poliţe de asigurare şi evaluări; acte judiciare; acte extrajudiciare; acte notariale; acte administrative, etc.

* Traduceri legalizate de acte personale > documente de identitate, certificate de naştere, căsătorie, sentinţe de divorţ, livrete de familie, adeverinţe de celibat, permise de şedere (cetăţeni moldoveni), caziere judiciare, certificate medicale, contracte de muncă, cărţi de muncă, diplome bacalaureat, diplome de licenţă, certificate de absolvire a şcolii postliceale, foi matricole, planuri de învăţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice, etc…

 Materialul de tradus poate fi predat personal sau trimis prin email (documentul scanat în format electronic doc. sau pdf.), poştă, curier,

… a traduce, adică a descoperi Adevărul

ascuns în spatele fiecărui Cuvânt… 

 

Copyright © – all rights reserved – www.traduttorerumeno.eu